นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ขอมูลส่วนบุคคลของคุณ การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณคุณเป็นผู้ร้องขอหรือให้ความยินยอมกับทางเรา หรือการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น ทางเราอาจทำข้อตกลกระหว่างบุคคลที่สาม หรือดำเนินการโดยนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้สำหรับยืนยันตัวตนของคุณได้แก่ อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์ นอกจากนี้อาจมีการเก็บข้อมูล ไอพีแอดเดรส เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อความสบายใจและมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของทางเรา

การลบข้อมูล

ทางเราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและอัพเดทเสมอ โดยทางเราจะลบข้อมูลของคุณหากข้อมูลไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว หรือจะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณคุณเป็นผู้ร้องขอ โดยคุณมีสิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้กรุณาติดต่อเรา และแจ้งคำร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ โดยเจ้าหน้าที่อาจมีการขอให้แสดงตัวเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูล

ทางเราใส่ใจกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณเป็นอันดับแรก เพื่อความสบายใจของคุณ เราจึงดำเนินการอย่างจริงจังเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต